Аутсорсинг

Аутсорсинг. Що таке Аутсорсинг. Визначення Аутсорсинг

Аутсорсинг ще можна розуміти, як надання компанії-клієнтові послуг з обслуговування їх бізнесу, тобто, інакше кажучи, аутсорсингова компанія забирає на свій баланс усі непрофільні види діяльності підприємства дозволяючи займатися клієнтові тільки своїм бізнесом, мінімізуючи ризики пов'язані з цими непрофільними видами діяльності (індустріальне харчування, обслуговування інженерних і комунікаційних систем, доставка співробітників до місця роботи, автотранспортні роботи, вишко-монтажні роботи, послуги по клінінгу).

Аутсорсинг - залучення зовнішніх стосовно організації осіб для розв'язку внутрішніх завдань.

Аутсорсинг - це передача не основних (другорядних) бізнес-процесів організації (аутсорсеру) для їхньої реалізації й функціонування, як правило, аутсорсер спеціалізується на здійсненні переданого бізнесу-процесу. Наприклад, передача функцій по роботі з персоналом (підбір, набір, ведення всієї бухгалтерії дотичної персоналу і т.д.) кадровому агенству або ж передача функцій транспортування й складування транспортно-логістичній фірмі і так далі.При реалізації такої схеми аутсорсер виступає в ролі підрядника, а організація передавальна бізнес-процес у ролі замовника.

Аутсорсинг (або аутосорсінг) – це форма співробітництва між підприємствами, визначена договором підряду, коли співробітники однієї організації (постійні або спеціально найняті) працюють у штаті іншої, підкоряються менеджерам організації-замовника і т.д. Приклад: фірма, що виявляє послуги по професійному клінінгу, надає по аутсорсингу торговому центру бригаду промислових альпіністів для проведення зазначених у договорі робіт строком на півроку. Альпіністи будуть підкорятися керівникові АХО торгового центру, але при цьому виконувати тільки встановлені договором роботи. Зарплату вони отримують у клінінговой фірмі.

Тема: 

Додати коментар