Філософія

Філософія. Що таке Філософія. Визначення Філософія

Філософія – це наука, обов'язкова дисципліна на гуманітарних факультетах. Слово «філософія» сходить до грецьких слів «phileo» - люблю й «sophia» - мудрість. Тобто ми маємо справу з наукою про мудрість. ДО філософії найчастіше ставляться однозначно: її або розуміють, або немає. У вузькому змісті філософія може означати судження або погляди на яке-небудь явище

Однозначно можу визначити філософію так: це те, чим займаються філософи. Далі йдуть розбіжності. Переконаєтеся самі: по Платону філософія – це пізнання сущого, по Аристотелеві – це дослідження причин і принципів речей, по Епикуру, філософія є шлях для досягнення щастя шляхом розуму. В філософії розрізняють наступні напрямки: філософія віри, філософія життя, філософія моралі, філософія права, філософія природи, філософія реклами, філософія релігії й др.

Додати коментар