Франчайзинг

Франчайзинг. Що таке Франчайзинг. Визначення Франчайзинг

Франчайзинг (англ. «franchising» - пільгове підприємництво) – одна з форм ділового співробітництва, при якій фірма з метою розширення бізнесу видає підприємцеві ліцензію на виробництво своєї продукції або право на торгівлю під торговельної мазкої даної фірми. Франчайзинг уперше з'явився в США ще в 19 столітті, а поширення одержав в 50-60 роки минулого століття. Держава тоді вела політику невтручання й підтримувало всі починання

Франчайзинг – це організація бізнесу, коли компанія передає незалежній людині або іншій компанії право на продаж свого продукту й послуг. Той, кому передається це право, називається франчайзи. Він зобов'язується продавати продукт по заздалегідь певних умовах, які встановлює фірма, що передає право – франчайзор. Замість франчайзи одержує право використовувати розкручений бренд франчайзора – репутацію, ім'я, механізми підтримки і т.д. Франчайзи, щоб одержати такі права, робить первісний внесок франчайзору, а потім виплачує щомісячні внески. Суми внесків індивідуально обмовляються сторонами. Франчайзинговий пакет, тобто повна система ведення бізнесу, передана франчайзи, дозволить навіть починаючому підприємцеві вести свій бізнес успішно.

Тема: 

Додати коментар