Лізинг

Лізинг. Що таке Лізинг. Визначення Лізинг

Лізинг – це спосіб фінансування інвестицій, при якім для витягу вигід використовуються орендні відносини. Майно здобувається й передається на підставі договору лізингу фізичним/ юридичним особам за певну плату для ведення підприємницької діяльності. Майно передається на певний строк, на певних умовах. Існує право викупу майна. Офіційно сторони називаються Лизингодатель і Лизингополучатель. Ще є присутнім Продавець. Відповідно, Лизингодатель здобуває майно в Продавця й передає Лизингополучателю.

Тема: 

Додати коментар