Матеріальне право

Матеріальне право. Що таке Матеріальне право. Визначення Матеріальне право

Матеріальне право – це юридичне поняття, яке позначає правові норми, за допомогою яких держава впливає на суспільні відносини шляхом безпосереднього правового регулювання. Норми матеріального права закріплюють форми власності, юридичного положення майна й осіб, визначають порядок утвору й структуру державних органів, установлюють правовий статус громадян, підстави й межі відповідальності за правопорушення і так далі. Об'єкт матеріального права – відносини майнові, трудові, сімейні й інші. Стосовно до матеріального змісту даних відносин, матеріальне право визначає взаємні права й обов'язку учасників

Тема: 

Додати коментар