Прибуток

Прибуток. Що таке Прибуток. Визначення Прибуток

Прибуток – це різниця між виторгом від реалізації продукту господарської діяльності фірми й сумою витрат факторів виробництва на цю діяльність у грошовім вираженні. Прибуток розрізняють: валову ( тобто загальну), чисту ( те, що залишається після сплати податків і відрахувань), бухгалтерську й економічну

Прибуток – це показник фінансових результатів діяльності фірми. Розраховується прибуток просто: це різниця між виторгом за проданий товар або послугу й витратами на виробництво товару або надання послуги. Тому прибуток не треба плутати з доходом. Дохід – це виторг, частина якої піде на сплату податків або виплату зарплати. А прибуток осідає на банківському рахунку фірми

Тема: 

Додати коментар