Психологія

Психологія. Що таке Психологія. Визначення Психологія

Психологія – це така наука, яку вивчали психоаналітики. Тепер за допомогою психології вони розбираються в причинах і особливостях щиросердечного стану своїх пацієнтів. І дають ради, як упоратися сситуацией.

Психологія вивчає процеси й закономірності психічної діяльності. Як наука психологія зародилася ще в античні часи. Тоді основним предметом вивчення психології була душу (цим займався, наприклад, Аристотель). Помітимо, що при цьому психологія не відділялася від філософії. Вивчаючи історію розвитку психології далі, бачимо, що самостійною наукою вона стала тільки до кінця XIX століття. До середини Xx-Го століття психологія розділилася на кілька плинів: гештальтпсихологію, біхевіоризм, психоаналіз, гуманістичну психологію, когнітивну психологію

Психологія – це наука, предметом вивчення якої є закономірності й механізми психічному життя людину й тварин. Таким чином, психологія вивчає щиросердечні переживання індивідуума, шукає їхньої причини, аналізує справжній стан, прогнозує подальший розвиток. Крім того, терміном «психологія» позначається також сукупність психічних процесів, що супроводжують який-небудь вид людської діяльності. Теоретично власною психологією має практично будь-який відрізок буття: розрізняють психологію творчості, дитячу психологію, психологію кольору, психологію праці і т. д.

Тема: 

Коментарі

Так собі!!

Так собі!!

Корисна інформація

Корисна информация

Корисна информация

Дякую за информацию

Додати коментар