Риторика

Риторика. Що таке Риторика. Визначення Риторика

Спочатку риторика була наукою про ораторське мистецтво. Трохи більш широке значення, яке ми знаємо – наука про художню прозу взагалі. Риторика складалася з 5 частин: знаходження матеріалу, розташування, словесне вираження, запам'ятовування й проголошення. Риторика виникла в Греції, у школах софістів. На цьому розвиток риторики не зупинився, нею займалися й у Середні століття, і в XIX столітті. Тоді риторика ввійшла в теорію літератури за назвою стилістики. Сучасні філологи визначають риторику як вчення про умови й нормах ефективної мовної комунікації

Риторика – наука про ораторське мистецтво. Якщо брати більш широкий зміст слова, то це наука про теорію прози в цілому. Риторика виникла в античні часи в школах софістів. Класична риторика складається з п'яти частин: знаходження матеріалу, розташування, словесне вираження, запам'ятовування, проголошення

Тема: 

Додати коментар