Сальдо

Сальдо. Що таке Сальдо. Визначення Сальдо

Сальдо у зовнішньоторговельному змісті – різниця між сумою експорту й імпорту або сумою вимог зобов'язань

Сальдо – це різниця між підсумками записів по дебету й кредиту рахунків. Якщо дебет більше кредиту, сальдо дебетове. Якщо кредит більше дебету – правильно, кредитове. Дебетове сальдо відбиває стан даного виду господарських засобів на певну дату і показується в активі балансу. Кредитове сальдо відбиває стан джерел господарських засобів і показується у пассиві.

Тема: 

Додати коментар