Субординований борг

Субординований борг. Що таке субординований борг. Визначення субординований борг

Субординований борг (кредит) (від англ. subordinated debt) - форма руху грошового капіталу, що надається у вигляді кредиту (депозиту, позики, облігаційної позики), який залучається кредитною організацією (банком) на строк не менше 5 років, який не може бути витребуваний кредитором до закінчення терміну дії договору, якщо позичальник не порушує його умови. Виплата основної суми боргу відбувається одним платежем по закінченні строку дії договору. Відсотки за субординованим кредитом не можуть істотно відрізнятися від ринкових умов надання аналогічних кредитів і не можуть змінюватися протягом терміну договору. Без узгодження з Національним Банком неможливе дострокове погашення кредиту/боргу або його частини, дострокова сплата відсотків за користування кредитом, дострокове розірвання договору кредиту та/або внесення до нього змін. У разі банкрутства кредитної організації (банку) - позичальника вимоги кредитора, який надав субординований кредит, не можуть бути задоволені до повного задоволення вимог інших кредиторів.

Сума субординованого боргу/кредиту включається в розрахунок додаткового капіталу банку (у випадку якщо такий кредит визнається і підтверджується Центральним Банком як субординований) в період, що перевищує 5 років до закінчення терміну дії договору, - в повній сумі, а в останні 5 років до закінчення терміну дії договору - по залишковій вартості. Величина субординованого кредиту, включається до складу джерел додаткового капіталу, не може перевищувати половину величини основного капіталу кредитної організації (банку). У разі якщо дана величина перевищена, то він враховується як залучені кошти.

Додати коментар