Текст

Текст. Що таке Текст. Визначення Текст

Текст - це семіотичний і семантичний простір. Семантичний простір утворюється за допомогою язикових форм, а семіотичний - знаками архітектури, внутрішньою організацією і графічною організацією компонентів тексту

Строго кажучі, текст – це послідовна комбінація пропозицій і слів, яка утворює закінчене повідомлення. Знаки (слова, пропозиції) вибудовуються в тексті згідно із правилами актуальної для тексту мови. Більш масове тлумачення слова текст – словесний твір. Взагалі, текст – це частина твору, виражена у вербальній, тобто в словесній, формі

У простому загальному значенні текст це послідовність слів, що поєднанні для вираження якоїсь думки.

Тема: 

Коментарі

велике спасибі

дякую*

Додати коментар