Вексель

Вексель. Що таке Вексель. Визначення Вексель

Вексель – це цінний папір. Це грошове зобов'язання, документ безумовний і безперечний. Форма векселя встановлена законом. Вексель буває простий і перекладний. За законом векселем є цінний папір, що засвідчує нічим не обумовлені зобов'язання векселедавця (простий вексель), або іншого зазначеного у векселі платника (переказний вексель), виплатити з настанням передбаченого векселем строку певну суму коштів векселедержателю.

Тема: 

Додати коментар