Ласкаво просимо.

Екологія. Що таке Екологія. Визначення Екологія

Слово «екологія» походить від грецьких слів «oikos» - «будинок, житло» і «logos» - ми вже знаємо, що це означає «наука». Таким чином, екологія – це наука про взаємодію живих організмів з нашим загальним будинком – природою. Якщо виражатися науковою мовою, екологія – це наука про відносини живих організмів і їх співтовариств між собою й навколишнім середовищем. Об'єктом вивчення екології можуть стати, приміром, організми ґрунту, сам ґрунт, вода, людина і т.д. Окрем, що заслуговує особливої уваги, розділ екології займається вивченням і контролем впливу людини на природу